PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

LR Veselības ministrija ESF projekts

Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai» mācību materiāli.

www.talakizglitiba.lv


Izdošanas gads: 2012.01.01.
Formāts:
ISBN:
Cena:


PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

© 2021 SIA Medicīnas apgāds, 40003890592, Miera iela 54-18, Rīga, LV-1013
+371 67362132, info@medicinasapgads.lv